Tidigare evenemang, möten och workshops

26 januari – uppföljningsmöte om prevention och tidig upptäckt Följ länk

Vad kom vi fram till på workshopparna om prevention och tidig upptäckt? Den 26 januari presenterar Nollvision cancer resultatet från höstens workshoppar. Alla som är intresserade är välkomna!

Proaktivitet och prevention med sikte på nollvisionen Följ länk

Att förbättra människors levnadsvanor är en förutsättning för att nå nollvisionen. Därför samlade vi ett flertal aktörer från olika delar av samhället för en workshop om prevention med koppling till lungcancer.

Ta del av samverkansdagen om patientöversikter i cancervården Följ länk

Tillsammans med LIF och Swedish Medtech bjöd Nollvision cancer och RCC i samverkan in till en interaktiv dag om införandet av patientöversikter för utvecklad och patientcentrerad cancervård. Här kan du ta del av förmiddagens presentationer.

Lungcancerscreening – vad är framgångsfaktorerna i Storbritannien? Följ länk

Livmoderhalscancer, kolorektalcancer och bröstcancer är exempel på cancerformer som ofta upptäcks tidigt genom screening. Det räddar flera hundra liv varje år. Kan screening fungera för lungcancer? Storbritannien har testat. För att lära oss av deras projekt, resultat och tankar möttes vi i ett digitalt samtal.