Här hittar du information om insatserna som bidrar till systemtransformationen av cancervården. 

Lungcancerscreening – vad är framgångsfaktorerna i Storbritannien? Följ länk

Livmoderhalscancer, kolorektalcancer och bröstcancer är exempel på cancerformer som ofta upptäcks tidigt genom screening. Det räddar flera hundra liv varje år. Kan screening fungera för lungcancer? Storbritannien har testat. För att lära oss av deras projekt, resultat och tankar möttes vi i ett digitalt samtal.

Vägar till tidig upptäckt i primärvården Följ länk

Hur kan primärvården upptäcka lungcancer och kolorektalcancer tidigare? Det ska doktoranderna Elinor Nemlander och Eliya Abedi försöka hitta svaret på. Nollvision cancer och Astra Zeneca är delfinansiärer av doktorandtjänsterna.

Patientöversikter ger överblick och stöd i flera led Följ länk

Patientöversikten är ett komplement till patientjournalen som gör mötet mellan patienten och vårdpersonal lättare. Och som gör det möjligt med automatiserad överföring av strukturerad vårdinformation till kvalitetsregistren.

Samverkan kring patientöversikter och kvalitetsregister Följ länk

Tillsammans med RCC genomför Nollvision cancer en rad aktiviteter med målet att man snabbare ska kunna införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar baserade på kvalitetsregister och patientöversikter.