Nollvision cancer är en svensk forsknings- och innovationsmiljö som engagerar aktörer över hela samhället i strategiska insatser för att arbeta tillsammans i uppdraget att eliminera cancer som dödsorsak.

Aktörer:

A non smoking generation

AI Sweden

Akademiska sjukhuset

Akademiskt Primärvårdscentrum

All.Can

Arbetsförmedlingen

Bayer

Bristol Myers Squibb

Business Sweden

Cancerfonden

Cancerrehabfonden

EIT Health Scandinavia

Folkhälsomyndigheten

GE Healthcare

Genomic Medicine Sweden

Gullers Grupp  

Helseplan

Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi: IHE

Leading Health Care

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lunds universitet, Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård

Lungcancerföreningen

Läkemedelsverket

Kantar Sifo

Karolinska Institutet

Karolinska universitetssjukhuset

Norrlands universitetssjukhus

Nätverket mot cancer

Oppioo

Reform Society

RISE

SciLifeLab

SLUSG Svenska Lungcancerstudiegruppen

Sjöbergstiftelsen

Skånes universitetssjukhus

Socialdepartementet

Socialstyrelsen

STUNS Life Science

Svensk Onkologisk Förening

Svensk Förening för Patologi

Swecare

Swedish Medtech

The Social Few

TLV, Tandvårds- och läkemedelförmånsverket  

Uppsala universitet

Vård- och omsorgsanalys

Har du idéer som kan förbättra cancervården?

Vi välkomnar fler aktörer att engagera sig i Nollvision cancer, genom samarbeten i specifika insatser och genom partnerskap.

Engagera dig
Följ länk

Så skapar vi systemtransformation

Ingen ska dö till följd av cancer. För att nå visionen bidrar vi till flera insatser som ska skapa systemtransformation i cancervården.

Till insatserna
Följ länk